http://shop.zdravotnicek.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Zdravotníček.cz -> Reklamace

Reklamace

 

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, můžete si je nechat poslat v sekci Zapomněli jste heslo?.
Pokud ještě nejste registrováni, zaregistrujte se v sekci Vytvořit nový účet.

Pro rychlé zařazení Vaší reklamace do řízení prosím využijte

formulář pro reklamaci.

1. Záruční lhůta, platná pro všechny výrobky, je 24 měsíců od data prodeje. Nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka, např. baterie (podléhají běžnému opotřebení).
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím neprodleně po převzetí a o případných vadách informovat prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky.
3. Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně, ne dobírkou - ta nebude přijata, na adresu:
 

Bohemia Diesel s.r.o. Obchodní 42, 43401 Most - Velebudice 

Zboží raději posílejte v originálním obalu a dobře zabalené.

* Pro zrychlení reklamačního řízení doporučujeme spolu s reklamovaným zbožím zaslat: daňový doklad, záruční list (pokud u zboží existuje), vyplněný reklamační list (ke stažení níže), podrobný popis závady.

* Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Důvody reklamace

V  případech, kdy jste obdrželi:

1) zboží poškozené (např. chybějící listy u knížky, chybějící booklety u CD, zjevná vada na oblečení či sportovním vybavení, nefunkční hodinky atd.)
 

2) zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.) – Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. O rozdělení zásilky předem informujeme elektroniky.
 

3) došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)
můžete tyto zásilky reklamovat.
Lhůta pro vyřízení reklamace


1. Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.
2. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
3. Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:


1. předem bude dohodnuto s naším reklamačním oddělením, že si zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
2. reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
3. podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
4. písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu)
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud výrobek byl:1. poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. poškozen působením živlů.
5. špatně uskladněn.
6. poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
7. poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Kdy může zákazník žádat o vrácení peněz?Podle zákona č. 367/2000 Občanského zákoníku máte jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ) možnost odstoupit do 14 dní od smlouvy.. Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní.

Jestliže tedy zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou).

Standardně vracíme peníze na účet, proto přiložte k žádosti i číslo účtu, na který můžeme peníze vrátit. Podmínky pro vrácení peněz jsou:1. Zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
 


2. Zákazník musí odeslat zásilku do 20 dnů od obdržení zboží.


3. Zboží zasílejte pouze jako doporučený dopis nebo balík s udanou cenou, ne dobírkou - ta nebude přijata, na adresu:
Bohemia Diesel s.r.o. Obchodní 42, 43401 Most - Velebudice.


4. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Záruka vrácení peněz se nevztahuje na software.
 


5. Vráceny jsou pouze peníze za zboží, nikoli poštovné.Postup reklamace


a.   Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě levne-zdravotni-potreby.cz , doporučujeme vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

b.   Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

c.   Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

d. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

e. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


Vyřízení reklamace

a. Prodávající  či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po  posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení  reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného  zboží.

b. Lhůta  pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 

 

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Měna